LIF Vykdomasis komitetas š.m. spalio 15 d. (VK protokolas Nr.13) patvirtino konferencijos darbotvarkę ir datą. Konferenciją planuojama rengti LSC Trakų sporto bazės posėdžių salėje (adresu Karaimų g. 73, Trakai), š.m. lapkričio 26 d. nuo 13:00 val.

KONFERENCIJOS TVARKARAŠTIS

12:15-12:45 – registracija.
12:45-13:00 – mandatinės komisijos posėdis.
13:00 – konferencijos pradžia.

DARBOTVARKĖ:

1. Procedūriniai klausimai:
1.1. Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos narių patvirtinimas.
1.2. Pasisakymo laiko, klausimų – atsakymų reglamento patvirtinimas.
1.3. Mandatinės komisijos pranešimas.
2. LIF Vykdomojo komiteto narių ir komisijų pirmininkų ataskaitos ir jų tvirtinimas.
3. 2019 m. biudžeto ataskaitos tvirtinimas.
4. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
5. 2019 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas.
6. 2020 m. biudžeto plano tvirtinimas.
7. 2020 m. veiklos plano ir ataskaitos tvirtinimas.
8. 2020 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas.
9. 2021 m. biudžeto tvirtinimas.
10. 2021 m. veiklos plano tvirtinimas.
11. LIF reglamento (rinkimų reglamentas) tvirtinimas.
12. Supažindinimas su 2022 m. regatų kalendoriumi.
13. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2021 metams.
14. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2022 metams.
15. Prezidento rinkimai.
16. Viceprezidentų rinkimai.
17. Vykdomojo komiteto narių rinkimai.
18. Apeliacinės komisijos narių rinkimai.
19. Kitos konferencijos datos nustatymas.

Planuojama konferencijos pabaiga – 17:00 val.

LIF narius informuojame, kad š.m. lapkričio 26 d. vyksiančioje konferencijoje laikytis Vyriausybės nutarimų dėvėti kaukes uždarose patalpose ir sekti informaciją www.koronastop.lt

DOKUMENTAI:

LIF prezidento Dainiaus Paviliono kreipimasis į Vykdomojo komiteto narius dėl eilinės (rinkiminės) LIF Konferencijos organizavimo ir LIF Vykdomojo komiteto posėdžio sušaukimo (spalio 6 d.)

Dėl ataskaitinės rinkiminės konferencijos rengimo (S-235)

Viceprezidento Edmundo Daukanto ataskaita

Vykdomojo komiteto nario Mindaugo Griškonio ataskaita (2019-2021)

Kandidato į LIF prezidentus Dainiaus Pavilionio 2021-2024 programa

Išplėstinė kandidato į LIF prezidentus Dainiaus Pavilionio 2021-2024 programa (pateikta 2021.10.04)

Kandidato į LIF prezidentus Mindaugo Griškonio 2021-2024 programa

Irklavimo teisėjų komisijos ataskaita (2020-2021)

LIF viceprezidento Liudviko Mileškos 2019-2021 metų veiklos ataskaita

LIF Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita