Starto mokestis | LIF - Lietuvos irklavimo federacija


Starto mokestis

2018 m. starto mokestį bei sportininkų licencijų mokestį administruos bei rinks Lietuvos irklavimo teisėjų kolegija. Apie starto mokesčio ir licencijos mokėjimo tvarką informaciją pateiksime netrukus.