Naujienos

ŠMSM išplatino rekomendaciją dėl bendradarbiavimo su Rusija ir Baltarusija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija išplatino rekomendaciją dėl bendradarbiavimo su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika.

Lietuvos irklavimo federacija pritaria ir skatina laikytis rekomendacijos.

Dalijamės pilnu Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės pasirašytu tekstu:

REKOMENDACIJA DĖL BENDRADARBIAVIMO SU RUSIJOS FEDERACIJA IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) jau 2022 m. kovo 25 d. raštu Nr. SR-1011 informavo, jog, atsižvelgdama į Rusijos Federacijos (toliau – RF) ir Baltarusijos Respublikos (toliau – BR) vykdomą karinę agresiją prieš Ukrainą ir tokiais veiksmais šiurkščiai pažeidžiamą tarptautinę teisę, Lietuvos Respublikos sporto organizacijoms rekomenduoja neleisti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, sportininkams, administratoriams, treneriams, turintiems juridinių (pvz., sudariusiems sutartis su Rusijos ar Baltarusijos sporto klubais ar sporto šakų federacijomis), komercinių (pvz., turintiems reklamos kontraktus su juos remiančiais Rusijos ar Baltarusijos prekių ženklais ar miestais) ar valstybinių (pvz., dirbantiems Rusijos ar Baltarusijos valstybių ar savivaldybių įstaigose ar įmonėse) bei politinių santykių (pvz., esantiems Rusijos ar Baltarusijos politinių partijų nariais ar atstovaujantiems jėgos struktūroms (pvz., priklausantiems Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės, vidaus reikalų sistemų sporto klubams, tokiems kaip „Dinamo“, „CASK“) su Rusijos ar Baltarusijos juridiniais asmenimis, dalyvauti Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose ar bet kuriuose kituose sporto renginiuose.

Ministerijos pozicija yra vienareikšmiška ir nepasikeitė, todėl šiuo raštu raginame sporto organizacijas prisidėti visais įmanomais būdais ir veiksmais bei išreikšti savo poziciją prieš Rusijos karą ir terorizmą, vykdomą Ukrainoje, ir Baltarusijos režimo talkininkavimą juose.

Ministerija formuodama sporto politiką, griežtai pasisako ir rekomenduoja:

1. Nedalyvauti tose sporto varžybose, kuriose yra kviečiami ir dalyvauja Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkai, komandos, atstovaujantys savo šalį arba dalyvaujantys po balta vėliava. Nacionalinių sporto šakų federacijas, besilaikančias šios nuostatos, Ministerija finansuos naudodama COVID-19 pandemijos metu taikytą finansavimo modelį (bus užskaityti anksčiau vykusių varžybų rezultatai).

2. Nekviesti ir neleisti dalyvauti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, atstovaujantiems savo šalį Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose.

3. Rengiant sporto varžybas Lietuvoje lygiagrečiai dalyvio paraiškai (licencijai) raginame dalyvius savanoriškai pasirašyti deklaraciją, kuria būtų reikalaujama baigti karą Ukrainoje, pasisakoma prieš terorizmą ir agresiją, vykdomą Ukrainoje, būtų išreikštas pasipriešinimas vykdomai Rusijos ir Baltarusijos politikai.

4. Kreiptis į savo tarptautinės sporto šakos federaciją, raginant neleisti Rusijos ir Baltarusijos atletams varžytis pasaulio ir Europos čempionatuose, olimpinės atrankos varžybose, neleisti šių šalių tarptautiniams teisėjams teisėjauti tarptautinėse sporto varžybose. Atsižvelgiant į teisines/procedūrines galimybes ir įvertinus galimą poveikį, reikalauti: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos pašalinimo ar jų narystės sustabdymo tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse institucijose ir kituose daugiašaliuose formatuose, taip pat Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos atstovų pašalinimo / neišrinkimo tarptautinių organizacijų valdymo organuose, tarptautinių organizacijų vykdomų programų su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika nutraukimo.

5. Nesiųsti kvietimų ir tarpininkavimo raštų vizų išdavimo klausimais Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, kreiptis į partnerius ES, prašant, kad vizos jų šalyse nebūtų išduodamos arba išduodamos tik vienkartinės vizos, o gavus tiesioginius kreipimusis iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos ambasadų Vilniuje, informuoti, kad toks susirašinėjimas turi būti vykdomas tik per Užsienio reikalų ministeriją (išskyrus atvejus, numatytus tarptautinėse sutartyse dėl konsulinių santykių).

6. Nedalyvauti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos organizuojamuose bet kokio formato sporto renginiuose ar varžybose ir tose prie kurių organizavimo prisideda RF ar BR, nepalaikyti jokių kontaktų, o dalyvaujant daugiašaliuose formatuose aktyviai smerkti, pasitelkus ar subūrus bendraminčių valstybių atstovus, Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir Baltarusijos režimo paramą šiai agresijai, ir reikalauti nedelsiant nutraukti karinę agresiją.

Ministerija inicijuos šių rekomendacijų ir teisinių pasekmių įteisinimą teisės aktuose.

Skatiname nacionalines sporto šakų federacijas, sporto organizacijas laikytis šių rekomendacijų, tikimės Jūsų palaikymo ir prašome su šiomis rekomendacijomis supažindinti Jūsų narius, partnerius ir raginti, kad jų būtų laikomasi.