Projektai

Finišavo projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“

Nei vienos sporto varžybos nevyksta be teisėjų, aptarnaujančio personalo ar savanorių. Ne išimtis ir irklavimo varžybos. Tiesa varžybų metu teisėjai mažai pastebimi, išskyrus tik plaukimą lydinčius arbitrus, tačiau tų mažai matomų teisėjų kompetencijos ir profesionalumas, lemia sėkmingą irklavimo varžybų vykdymą. O sklandus irklavimo varžybų vykdymas įtakoja sportininkų, trenerių, žiūrovų nuomonę apie šią sporto šaką, gali būti ir svarbus veiksnys motyvuojantis ir skatinantis sportuoti irklavimą bei bendrai skatinantis vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą.

Irklavimo teisėjų asociacija 2019 metais startavo su projektu „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“, kuris šiais metais baigėsi. Projektas buvo bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį šiuo metu administruoja Nacionalinė sporto agentūra. Projektu buvo sprendžiama irklavimo teisėjų stygiaus ir nepakankamos teisėjų kvalifikacijos problema, bei savanorių stygiaus ir vaikų bei jaunimo fizinio aktyvumo problema.

Projekto vykdymo metu surengta šeši kvalifikacijos kėlimo seminarai irklavimo teisėjams bei kandidatams į irklavimo teisėjus, penki seminarai–praktiniai mokymai irklavimo varžybų savanoriams bei penki seminarai irklavimą sportuojantiems vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Šiais seminarais ir praktiniais mokymais buvo siekiama įtvirtinti turimas žinias, tobulinti įgūdžius, perduoti naujoves ir sukurti sąlygas papildyti teisėjų gretas.

Jaunieji sportininkai ir jų treneriai pagilino žinias apie tai, kas lemia traumas ar nelaimingus atsitikimus irklavimo sporto šakoje, kodėl svarbu gerai žinoti varžybų taisykles ir susipažinti su judėjimo schemomis sausumoje ir ant vandens, kaip elgtis varžybų metu, kad dėl klaidos neprarastų medalio. Seminarų dalyviai drąsiai klausinėjo, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kodėl reikia klausyti teisėjų nurodymų, kaip garbingai ir sąžiningai kovoti varžybose.

Dalyvaudami seminaruose-praktiniuose mokymuose jaunieji savanoriai susipažino su pačia varžybų vykdymo sistema, labiau įsigilino, kas yra už ką atsakingas ir kaip vyksta pats renginys. Kadangi dažniausiai savanoriauti atvyksta jau susipažinęs su irklavimu jaunimas, tai yra galimybė jiems pamatyti kitą varžybų organizacinę pusę, jau ne sportininko akimis. Tokia patirtis naudinga jiems ir kaip sportininkams, praplečia žinias, įgūdžius, padeda atsakingiau elgtis rengiantis ir dalyvaujant varžybose, laikytis saugumo bei garbingo elgesio taisyklių varžybose.

Irklavimo teisėjai ir besirengiantys jais tapti seminarų metu nuolat gilinosi į irklavimo varžybų taisykles, teisėjų pareigas skirtingose pozicijose, analizavo varžybines situacijas ir teisėjavimo skirtumus bei darbo ypatumais Meistrų regatose ir Pakrančių irklavime, tobulino pirmosios pagalbos įgūdžius bei kitas kompetencijas.

Šio projekto dėka atsirado galimybė ne tik nuolat tobulinti teisėjų, savanorių kompetencijas, irkluotojų žinias apie varžybų taisykles, tačiau pasipildė nacionalinės kategorijos irklavimo teisėjų gretos, padidėjo teisėjavimo patrauklumas jaunimui.

Irklavimo teisėjų asociacijos vykdytas projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ bendrai finansuotas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra.

 

Baigiamasis projekto renginys Kupiškyje

2022 m. rugsėjo 10-11 dienomis Kupiškyje vyko antrasis šiais metais Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai baigiamasis renginys iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Seminaras ir praktiniai mokymai vyko tradicinės Kupiškio ilgo nuotolio regatos ir LIF taurės III etapo varžybų metu. Praktinėje seminaro dalyje buvo tobulinami startininko ir arbitrų įgūdžiai bei bendro finišo fiksavimo įgūdžiai. Po varžybų, kurios vyko Kupiškio mariose, seminaras persikėlė į viešbutį „Janta“. Seminarą pratęsė pranešėjas – Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas Edmundas Daukantas. Jis dar kartą priminė finišo teisėjų pareigas ir atsakomybę, kontrolės komisijos pareigas ir atsakomybę. Tai ypač svarbu, ne visos teisėjų pozicijos yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir viena kitą sąlygoja. Antrą seminaro dieną dalyviai dalinosi varžybų teisėjavimo patirti, iškilusiais keblumais priimant sprendimus varžybose, neaiškiomis situacijomis, galimais jų sprendimo variantais.

Keturis metus trukęs projektas, leido nuolat tobulinti irklavimo teisėjų kvalifikaciją, pritraukti naujų teisėjų. Per šį laikotarpį taip pat pasipildė nacionalinės kategorijos irklavimo teisėjų gretos.

 

Seminaras „Kaip neprarasti medalio“ aplankė Šiaulius

2022 m rugpjūčio 12 d. Šiauliuose, Sporto centro „Atžalynas“ bazėje, prieš Lietuvos jaunučių ir jaunimo čempionatus buvo surengtas sportininkams, jų treneriams bei visiems irkluojantiems skirtas seminaras „Kaip neprarasti medalio“. Tai penktasis iš seminarų ciklo irkluotojams, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Jaunieji irkluotojai ir jų treneriai seminaro metu buvo supažindinti su saugumo aspektais sausumoje ir vandenyje, sužinojo kas yra atsainus elgesys ir kas lemia mikrotraumas bei nelaimingus atsitikimus.

Seminaro metu vyko protmūšis, kuriame dalyvavo septynios komandos. Protmūšio metu dalyviai atsakinėjo į su varžybų taisyklėmis ir varžybinėmis situacijomis susijusius klausimus. Geriausiai sekėsi Kupiškio irkluotojų komandai „Noriu namo“ ir Šiaulių komandai „Salduvė“, kurie protmūšyje surinko daugiausia taškų ir pasidalino 1 vietą.

Protmūšio metu irkluotojai prisiminė varžybų taisykles ir kaip dėl padarytų klaidų neprarasti medalio. Kaip rodo patirtis, varžybų taisykles reikia nuolat priminti, kadangi stresinėse situacijose varžybų metu sportininkai dažnai pasimeta ir nepriima teisingo sprendimo.

 

Seminaras „Kaip neprarasti medalio“ Trakuose

2022 m balandžio 23 d. Trakuose, jaunių atrankinės komplektuojamosios regatos metu vyko sportininkams, jų treneriams bei visiems irkluojantiems skirtas seminaras „Kaip neprarasti medalio“. Tai ketvirtasis iš seminarų ciklo irkluotojams, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Seminaro lektoriai tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas Edmundas Daukantas ir nacionalinės kategorijos teisėjas Marius Statkus išsamiai ir įdomiai pristatė saugumo klausimus bei apžvelgė svarbiausius irklavimo varžybų aspektus nuo paraiškų padavimo, pasirengimo startui, svėrimo, išėjimo ant vandens, startavimo, finišavimo, galimybės teikti protestus ir kitus aspektus organizuodami protų mūšį, pateikdami pavyzdžius iš varžybų. Seminaro dalyviai aktyviai ir azartiškai dalyvavo protų mūšyje, pagilino žinias irklavimo apie irklavimo varžybų taisykles. Dažnai treneriai per mažai supažindina auklėtinius su irklavimo varžybų taisyklėmis, o šie nežinodami gali skaudžiai nukentėti. Pvz. pavėlavęs sportininkas į svėrimą, gali netekti teisės startuoti varžybose.

Projekto metu su tokiu seminaru planuojama aplankyti Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos jaunieji irkluotojai bei jų treneriai.

 

Atnaujinti įgūdžiai

2022 m. kovo 26-27 dienomis Anykščiuose vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai penktasis iš seminarų ciklo vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pirmą seminaro dieną lektorius Lauras Balaiša pristatė įtaigos psichologijos niuansus, kurie būtų naudingi irklavimo teisėjams, siekiant pritraukti naujų žmonių savanoriauti, o vėliau siekti teisėjo kategorijos. Antrą seminaro dieną dalyviai atnaujino pirmos pagalbos įgūdžius ir žinias. Buvo supažindinti su naujausiomis rekomendacijomis kaip suteikti pagalbą esant žmogui be sąmonės, užspringus, kraujuojant, po skendimo, kada kokių veiksmų imtis įvertinus nukentėjusio būklę. Taip pat galėjo praktiškai išbandyti ir įsivertinti gaivinimo efektyvumą. Įgyti įgūdžiai ir žinios seminaro metu bus labai naudingi artėjančio sezono metu, kuris jau mažiau nei už mėnesio prasideda Trakuose.

 

Aktyvūs ir patys irkluotojai

2021 m. rugsėjo 24-26 dienomis Trakuose vyko tarptautinė jaunių regata „Baltic CUP“, o jos metu vyko seminaras – praktiniai mokymai irklavimo varžybų savanoriams. Tokie seminarai buvo pradėti rengti 2019 metais. Tai jau penktasis paskutinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams, į kurį pakvietė Irklavimo teisėjų asociacija, vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Kaip įprastai jaunieji savanoriai padėjo vykdyti tarptautinę regatą asistuodami teisėjams įvairiose pozicijose: starte, finiše, kontrolės komisijoje ir kitur. Šįkart atsakomybė teko didesnė, nes varžybose varžėsi 10 šalių atstovai, tačiau tikimės, kad iš Lietuvos jie išsivežė kuo geriausius įspūdžius apie šią regatą ir jos organizavimą.

Į šį seminarą – praktinius mokymus atrinkti savanoriai, kurie jau buvo įgiję patirties ankstesniuose seminaruose, tačiau dalis buvo ir naujai įsitraukusių. Ypač aktyvūs buvo irkluotojai, kurie atvyko į seminarą ne tik pasitobulinti, bet ir palaikyti savo draugus. Labai džiaugiamės, kad dalis savanorių sugrįžta į mūsų seminarus ir juose dalyvauja nebe pirmą kartą. Kaip ir kiekvieno tokio seminaro metu, pirmiausia dalyviai buvo supažindinti su saugumo reikalavimais sausumoje ir ant vandens, bei paskirstyti į pozicijas, kurios mokymų metu keitėsi. Tad savanoriams teko asistuoti teisėjams ir jie įgijo įgūdžių įvairiose pozicijose.

Projektu „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ siekiama pritraukti jaunimo, kuris ateityje norėtų teisėjauti varžybose bei taptų nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjais. Tiesa tas kelias nėra toks trumpas, reikia įgyti, tiek žinių, tiek įgūdžių. Vykdant projektą, nuo 2019 metų vyko penki tokie seminarai-mokymai irklavimo varžybų savanoriams, kuriuose dalyvavo 130 asmenų. 2022 metais numatoma surengti dar vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą teisėjams, bei didesnį dėmesį skirti jauniesiems irkluotojams, treneriams, organizuojant jiems seminarus ir pristatant svarbiausius irklavimo varžybų taisyklių aspektus bei pasikeitimus.

 

Antrą kartą šiais metais kvalifikaciją kėlė irklavimo teisėjai

2021 m. rugsėjo 11-12 dienomis tik šį kartą Kupiškyje vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai ketvirtasis iš seminarų ciklo ir antrasis šiais metais, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Kupiškyje seminaras ir praktiniai mokymai vyko Kupiškio ilgo nuotolio regatos ir LIF taurės III etapo varžybų metu. Unikalus šių varžybų formatas, kadangi Kupiškio mariose varžybos vyksta bendru startus, tai yra visos įgulos išrikiuojamos starte ir startuoja kartu. Praktinėje seminaro dalyje buvo tobulinami startininko ir arbitrų įgūdžiai surikiuojant įgulas starte bei duodant bendrą startą. Ne mažesnis iššūkis tenka ir finišo komandos teisėjams fiksuojant finišuojančių laikus ir juos reitinguojant. Po varžybų, kurios vyko Kupiškio mariose, seminaras persikėlė į viešbutį „Janta“. Seminarą pratęsė pranešėjas – FISA jaunių komisijos pirmininkas, FISA tarybos narys, profesorius Algirdas Raslanas. Jis pristatė labai įdomų pranešimą „Tarptautinio sporto kaita Tokyo OŽ kontekste: FISA vadybos pokyčiai“ bei atsakė į klausimus.

Antrą seminaro dieną Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas Edmundas Daukantas pristatė anksčiau neaptartus irklavimo varžybų taisyklių pasikeitimus. Artėjant stambiausiai regatai 2021 metais Lietuvoje – tarptautinei jaunių Baltic CUP regatai – atnaujintos ir pagilintos teisėjų ir kandidatų į nacionalinės kategorijos teisėjus, žinios apie teisėjų pareigas visose pozicijose. Tik nuolatos atnaujindami žinias irklavimo teisėjai užtikrins aukštą irklavimo varžybų vykdymo kokybę, sąžiningą ir garbingą kovą.

 

Įvyko trečiasis seminaras

2021 m. liepos 9-10 dienomis Trakuose, po pusantrų metų pertraukos, vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai trečiasis iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Irklavimo teisėjams būtina kasmet atnaujinti žinias ir įgūdžius, juo labiau, kad nuolat papildomos ar keičiasi varžybų taisyklės. Naujiems, besimokantiems ir ketinantiems laikyti nacionalinės kategorijos teisėjo egzaminą, tokie seminarai yra nepamainoma galimybė gauti visą informaciją koncentruotai. Pirmąją seminaro dieną tarptautinės kategorijos teisėjas Edmundas Daukantas pristatė tarptautinių irklavimo varžybų taisyklių pasikeitimus, apžvelgė arbitravimo ypatumus bei buvo nagrinėjamos aktualios vykusių varžybų situacijos. Antrą dieną vyko praktiniai mokymai ir konsultacijos varžybų metu tiek ant vandens, tiek varžybų ant treniruoklių metu. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas arbitravimui ant vandens bei startininko pozicijai, vykdant varžybas ant treniruoklių.

Seminaro metu nacionalinės kategorijos teisėjai patobulino teisėjavimo kompetencijas, tiek vykdant varžybas ant vandens, tiek vykdant varžybas treniruokliais Concept2.

 

Irklavimo savanoriai vėl susitiko Trakuose

Birželio 25-27 dienomis Trakuose vyko Tarptautinė regata „Gintariniai irklai“, o jos metu  vyko teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Juos į praktinį seminarą pakvietė Irklavimo teisėjų asociacija, vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Jaunieji savanoriai padėjo vykdyti tarptautinę regatą asistuodami teisėjams įvairiose pozicijose: starte, finiše, kontrolės komisijoje ir kitur.

Labai džiaugiamės, kad dalis savanorių sugrįžta į mūsų seminarus ir juose dalyvauja nebe pirmą kartą. Dar labiau džiugina, kad po tokių seminarų keletas savanorių išreiškė norą, dar labiau gilintis ir toliau mokytis teisėjauti bei ateityje tapti irklavimo teisėjais. Šio seminaro dalyviai, taip pat susipažino su svarbiais saugumo principais, kurių būtina laikytis varžybų metu, tačiau ir įgavo teisėjavimo žinių, bei  tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose.

Šio projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ tikslas, kad jaunimas susidomėtų teisėjavimu irklavimo varžybose. Tikimės, kad pasavanoriavę irklavimo varžybose ir pamatę iš arčiau irklavimo teisėjo darbą jaunimas norės išmokti teisėjauti ir ateityje papildys irklavimo nacionalinės kategorijos teisėjų gretas.

Irklavimo savanoriai trečią kartą rinkosi Trakuose

Pasibaigus karantinui 2020 metų irkluotojų sezonas gana trumpas. Rugpjūčio 20-23 dienomis Trakuose vyko Lietuvos, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusių čempionatas.  Šių varžybų metu rugpjūčio 21-23 dienomis vykdyti Lietuvos čempionatą talkino ir jaunieji irklavimo varžybų savanoriai. Juos į praktinį seminarą pakvietė Irklavimo teisėjų asociacija, vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiose varžybose jaunieji savanoriai padėjo vykdyti Lietuvos čempionatą asistuodami teisėjams, mokėsi darbo įvairiose pozicijose varžybų metu.

Didžioji dalis seminaro dalyvių dalyvavo pirmą kartą, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje. Seminaro dalyviai ne tik susipažino su svarbiais saugumo principais, kurių būtina laikytis varžybų metu, tačiau ir įgavo teisėjavimo žinių, bei  tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Kadangi, dalis savanorių tokiuose seminaruose dalyvavo nebe pirmą kartą, jiems buvo galima patikėti ir atsakingesnes pozicijas starte ir finiše. Savanoriai asistavo starto teisėjui, mokėsi teisingai perduoti informaciją starto metu finišui. Taip pat asistavo teisėjams finiše, fiksuojant dalyvių rezultatus bei eiliškumą, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose. Didžioji dalis savanorių yra neseniai pradėjęs irkluoti jaunimas, arba anksčiau irklavę asmenys, todėl tai jiems puiki galimybė susipažinti su varžybomis iš kitos pozicijos, ne sportininko. Taip praplečiamos žinios ir įgūdžiai, kitaip įvertinamos varžybų taisyklės, pradedama atsakingiau elgtis rengiantis varžyboms ir jose dalyvaujant, labiau gerbiami varžovai.

Projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“, kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdytojai sportininkus, varžybų savanorius bei teisėjus į kvalifikacijos kėlimo seminarus kvies ir 2021 metais.


Irklavimo savanoriai rinkosi Trakuose

Praėjus karantino laikotarpiui, birželio 26-28 d., irkluotojai rinkosi į pirmąsias varžybas Trakuose,  į jas rinkosi ir toliau tęsiamo Irklavimo teisėjų asociacijos vykdomo projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ dalyviai. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vykstant tarptautinei regatai „Gintariniai irklai“ buvo organizuotas teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Šiose varžybose jaunieji savanoriai padėjo vykdyti regatą asistuodami teisėjams, mokėsi darbo įvairiose pozicijose varžybų metu.

Kaip ir kiekvieno seminaro metu, kadangi didžioji dalis seminaro dalyvių dalyvavo pirmą kartą, didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje. Seminaro dalyviai ne tik išklausė teoriją bei įgavo žinių, tačiau tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Jie atliko laikytojų pareigas, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, asistavo teisėjams finiše, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose.

Dalyvaudami tokiuose seminaruose  jaunieji savanoriai susipažįsta su pačia varžybų vykdymo sistema, padeda labiau įsigilinti, kas yra už ką atsakingas ir kaip vyksta pats renginys.  Kadangi savanoriauti dažniausiai atvyksta jau susipažinęs su irklavimu jaunimas, tai yra galimybė jiems pamatyti kitą varžybų organizacinę pusę, jau ne sportininko akimis. Tokia patirtis naudinga jiems ir kaip sportininkams, praplečia žinias, įgūdžius, padeda atsakingiau elgtis rengiantis ir dalyvaujant varžybose, laikytis saugumo, garbingo elgesio taisyklių varžybose.

Šiais metais jaunuosius savanorius dar kartą pakviesime į Trakus, savanoriauti  Lietuvos čempionate, kuris vyks rugpjūčio mėnesį.

 

Seminaras sportininkams, treneriams ir visiems irkluojantiems „Kaip neprarasti medalio?“

Sausio 25 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto konferencijų salėje vyko seminaras sportininkams, jų treneriams bei visiems irkluojantiems.  Tai pirmasis iš seminarų ciklo irkluotojams, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Ar irklavimas saugi sporto šaka? Kas yra mikrotrauma? Kam reikalingos  judėjimo schemos sausumoje ir ant vandens? Kaip suvienodinti aprangą? Kaip pranešti, kad nesutinki su plaukimo rezultatais? Į šiuos ir daug kitų klausimų  atsakymus išgirdo šio seminaro metu sportininkai ir treneriai. Seminaro lektoriai tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas, LIF viceprezidentas Edmundas Daukantas ir nacionalinės kategorijos teisėja Monika Briedytė išsamiai ir įdomiai pristatė saugumo klausimus bei apžvelgė svarbiausius irklavimo varžybų aspektus organizuodami protų mūšį, pateikdami pavyzdžius iš varžybų. Seminaro dalyviai patys pasidalino įdomiais atsitikimais iš varžybų. Geriausias žinias apie irklavimo varžybų taisykles pademonstravo komandos „8+“ ir „Čempionai“,  jiems įteikti prizai.  Ypač emocionaliai seminaro pabaigoje vyko turnyras, kuriame sportininkai atsakinėjo į klausimus kaip pažįsta savo trenerius.

Vasario mėnesį planuojama, kad šis seminaras „Kaip neprarasti medalio?“ atkeliaus pas Trakų irkluotojus, vėliau Kauno, Šiaulių ir kitų miestų sportininkus, trenerius ir irklavimo mylėtojus.

Tęsiamas projektas „ Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“

2019 m. gruodžio 14-15 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai antrasis iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šio kvalifikacijos kėlimo  seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas  susipažinimui su teisėjavimo skirtumais ir darbo ypatumais Meistrų regatose bei Pakrančių irklavime. Šiuos pranešimus pristatė Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjai Inga Daukantienė ir Edmundas Daukantas. Seminaro metu buvo tęsiamas Irklavimo varžybų taisyklių redagavimas lietuvių kalba, pristatyta Tarptautinės kategorijos teisėjų reitingavimo sistemos ypatumai kitose šalyse bei numatytos gairės  tokios sistemos pritaikymui Lietuvoje, analizuotos dažniausios irklavimo teisėjų galimos klaidos, nagrinėtos aktualiausios 2019 metų varžybinės situacijos.  Baigiantis metams pagerbti aktyviausi 2019 metų Lietuvos irklavimo Tarptautinės kategorijos, nacionalinės kategorijos teisėjai ir savanoriai.

Jau projekto pavadinimas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ atspindi, kad šis projektas skirtas ne tik kelti irklavimo teisėjų kvalifikaciją, bet šis projektas skirtas taip pat ir sportininkams, jų treneriams bei irklavimo varžybose savanoriaujančiam jaunimui. Sekite informaciją, nes 2020 metais  Irklavimo teisėjai atvyks į irkluojančius miestus su seminarų ciklu sportininkams ir jų treneriams.

Tęsiamas projektas į seminarą pakvietė irklavimo varžybų savanorius

2019 rugpjūčio  16-18 d.

Toliau tęsiamas Irklavimo teisėjų asociacijos vykdomas projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“, kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vykstant Lietuvos suaugusių, jaunimo ir jaunių čempionatui buvo organizuotas teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Jaunimui tai puiki proga pamatyti irklavimo varžybas iš kitos pusės, padedant vykdyti regatą, asistuojant teisėjams, mokantis darbo įvairiose pozicijose.

Šio seminaro metu didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje, supažindinama su regatų organizatorių, teisėjų ir savanorių pareigomis. Seminaro dalyviai ne tik išklausė teoriją bei įgavo žinių, tačiau tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Jie atliko laikytojų pareigas, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, startininko padėjėjo pozicijoje, fiksavo sportininkų tarpinius finišus, asistavo teisėjams finiše, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose.

Dalis šio seminaro dalyvių yra patys sportuojantys irklavimą asmenys, o dalyvavimas šiame projekte supažindina su pačia varžybų vykdymo sistema, padeda labiau įsigilinti, kas yra už ką atsakingas ir kaip vyksta pats renginys. Tokia patirtis naudinga jiems ir kaip sportininkams, praplečia žinias, įgūdžius, padeda atsakingiau elgtis rengiantis ir dalyvaujant varžybose.

2020 metais Irklavimo teisėjų asociacija vėl kvies norinčius išbandyti savanorystę irklavimo sporte ir prisidėti prie svarbiausių irklavimo regatų vykdymo Lietuvoje.

 

 

 

Projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo”

2019 m. kovo 23-24 d.  Raseinių rajone vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai pirmasis iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas teikiamas finansuoti per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šio kvalifikacijos kėlimo  seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas esamų reglamentų aptarimui, tobulinimui bei naujų rengimui. Ypatingas dėmesys skirtas  neetiškam, brutaliam elgesiui bei lažyboms varžybų metu. Seminaro dalyviai analizavo varžybų taisyklių pažeidimus, klaidas, gilinosi į varžybų taisykles, aptarė bei redagavo Lietuvos irklavimo varžybų taisykles. Seminaro metu patirtimi dalinosi Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas, 2016 m. teisėjavęs Rio de Žaneiro Olimpinėse žaidynėse, Edmundas Daukantas bei tarptautinės kategorijos irklavimo teisėja Inga Daukantienė.

Siekiant pritraukti naujų teisėjų bei skatinti esamus teisėjus, buvo pagerbti aktyviausi 2018 metų irklavimo teisėjai. Taip pat buvo aptartas 2019 m. varžybų kalendorius bei teisėjavimo įvairiose regatose ypatumai.