Projektai

Irklavimo savanoriai vėl susitiko Trakuose

Birželio 25-27 dienomis Trakuose vyko Tarptautinė regata „Gintariniai irklai“, o jos metu  vyko teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Juos į praktinį seminarą pakvietė Irklavimo teisėjų asociacija, vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Jaunieji savanoriai padėjo vykdyti tarptautinę regatą asistuodami teisėjams įvairiose pozicijose: starte, finiše, kontrolės komisijoje ir kitur.

Labai džiaugiamės, kad dalis savanorių sugrįžta į mūsų seminarus ir juose dalyvauja nebe pirmą kartą. Dar labiau džiugina, kad po tokių seminarų keletas savanorių išreiškė norą, dar labiau gilintis ir toliau mokytis teisėjauti bei ateityje tapti irklavimo teisėjais. Šio seminaro dalyviai, taip pat susipažino su svarbiais saugumo principais, kurių būtina laikytis varžybų metu, tačiau ir įgavo teisėjavimo žinių, bei  tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose.

Šio projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ tikslas, kad jaunimas susidomėtų teisėjavimu irklavimo varžybose. Tikimės, kad pasavanoriavę irklavimo varžybose ir pamatę iš arčiau irklavimo teisėjo darbą jaunimas norės išmokti teisėjauti ir ateityje papildys irklavimo nacionalinės kategorijos teisėjų gretas.

Irklavimo savanoriai trečią kartą rinkosi Trakuose

Pasibaigus karantinui 2020 metų irkluotojų sezonas gana trumpas. Rugpjūčio 20-23 dienomis Trakuose vyko Lietuvos, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusių čempionatas.  Šių varžybų metu rugpjūčio 21-23 dienomis vykdyti Lietuvos čempionatą talkino ir jaunieji irklavimo varžybų savanoriai. Juos į praktinį seminarą pakvietė Irklavimo teisėjų asociacija, vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiose varžybose jaunieji savanoriai padėjo vykdyti Lietuvos čempionatą asistuodami teisėjams, mokėsi darbo įvairiose pozicijose varžybų metu.

Didžioji dalis seminaro dalyvių dalyvavo pirmą kartą, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje. Seminaro dalyviai ne tik susipažino su svarbiais saugumo principais, kurių būtina laikytis varžybų metu, tačiau ir įgavo teisėjavimo žinių, bei  tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Kadangi, dalis savanorių tokiuose seminaruose dalyvavo nebe pirmą kartą, jiems buvo galima patikėti ir atsakingesnes pozicijas starte ir finiše. Savanoriai asistavo starto teisėjui, mokėsi teisingai perduoti informaciją starto metu finišui. Taip pat asistavo teisėjams finiše, fiksuojant dalyvių rezultatus bei eiliškumą, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose. Didžioji dalis savanorių yra neseniai pradėjęs irkluoti jaunimas, arba anksčiau irklavę asmenys, todėl tai jiems puiki galimybė susipažinti su varžybomis iš kitos pozicijos, ne sportininko. Taip praplečiamos žinios ir įgūdžiai, kitaip įvertinamos varžybų taisyklės, pradedama atsakingiau elgtis rengiantis varžyboms ir jose dalyvaujant, labiau gerbiami varžovai.

Projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“, kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdytojai sportininkus, varžybų savanorius bei teisėjus į kvalifikacijos kėlimo seminarus kvies ir 2021 metais.


Irklavimo savanoriai rinkosi Trakuose

Praėjus karantino laikotarpiui, birželio 26-28 d., irkluotojai rinkosi į pirmąsias varžybas Trakuose,  į jas rinkosi ir toliau tęsiamo Irklavimo teisėjų asociacijos vykdomo projekto „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ dalyviai. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vykstant tarptautinei regatai „Gintariniai irklai“ buvo organizuotas teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Šiose varžybose jaunieji savanoriai padėjo vykdyti regatą asistuodami teisėjams, mokėsi darbo įvairiose pozicijose varžybų metu.

Kaip ir kiekvieno seminaro metu, kadangi didžioji dalis seminaro dalyvių dalyvavo pirmą kartą, didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje. Seminaro dalyviai ne tik išklausė teoriją bei įgavo žinių, tačiau tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Jie atliko laikytojų pareigas, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, asistavo teisėjams finiše, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose.

Dalyvaudami tokiuose seminaruose  jaunieji savanoriai susipažįsta su pačia varžybų vykdymo sistema, padeda labiau įsigilinti, kas yra už ką atsakingas ir kaip vyksta pats renginys.  Kadangi savanoriauti dažniausiai atvyksta jau susipažinęs su irklavimu jaunimas, tai yra galimybė jiems pamatyti kitą varžybų organizacinę pusę, jau ne sportininko akimis. Tokia patirtis naudinga jiems ir kaip sportininkams, praplečia žinias, įgūdžius, padeda atsakingiau elgtis rengiantis ir dalyvaujant varžybose, laikytis saugumo, garbingo elgesio taisyklių varžybose.

Šiais metais jaunuosius savanorius dar kartą pakviesime į Trakus, savanoriauti  Lietuvos čempionate, kuris vyks rugpjūčio mėnesį.

 

Seminaras sportininkams, treneriams ir visiems irkluojantiems „Kaip neprarasti medalio?“

Sausio 25 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto konferencijų salėje vyko seminaras sportininkams, jų treneriams bei visiems irkluojantiems.  Tai pirmasis iš seminarų ciklo irkluotojams, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Ar irklavimas saugi sporto šaka? Kas yra mikrotrauma? Kam reikalingos  judėjimo schemos sausumoje ir ant vandens? Kaip suvienodinti aprangą? Kaip pranešti, kad nesutinki su plaukimo rezultatais? Į šiuos ir daug kitų klausimų  atsakymus išgirdo šio seminaro metu sportininkai ir treneriai. Seminaro lektoriai tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas, LIF viceprezidentas Edmundas Daukantas ir nacionalinės kategorijos teisėja Monika Briedytė išsamiai ir įdomiai pristatė saugumo klausimus bei apžvelgė svarbiausius irklavimo varžybų aspektus organizuodami protų mūšį, pateikdami pavyzdžius iš varžybų. Seminaro dalyviai patys pasidalino įdomiais atsitikimais iš varžybų. Geriausias žinias apie irklavimo varžybų taisykles pademonstravo komandos „8+“ ir „Čempionai“,  jiems įteikti prizai.  Ypač emocionaliai seminaro pabaigoje vyko turnyras, kuriame sportininkai atsakinėjo į klausimus kaip pažįsta savo trenerius.

Vasario mėnesį planuojama, kad šis seminaras „Kaip neprarasti medalio?“ atkeliaus pas Trakų irkluotojus, vėliau Kauno, Šiaulių ir kitų miestų sportininkus, trenerius ir irklavimo mylėtojus.

Tęsiamas projektas „ Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“

2019 m. gruodžio 14-15 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai antrasis iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šio kvalifikacijos kėlimo  seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas  susipažinimui su teisėjavimo skirtumais ir darbo ypatumais Meistrų regatose bei Pakrančių irklavime. Šiuos pranešimus pristatė Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjai Inga Daukantienė ir Edmundas Daukantas. Seminaro metu buvo tęsiamas Irklavimo varžybų taisyklių redagavimas lietuvių kalba, pristatyta Tarptautinės kategorijos teisėjų reitingavimo sistemos ypatumai kitose šalyse bei numatytos gairės  tokios sistemos pritaikymui Lietuvoje, analizuotos dažniausios irklavimo teisėjų galimos klaidos, nagrinėtos aktualiausios 2019 metų varžybinės situacijos.  Baigiantis metams pagerbti aktyviausi 2019 metų Lietuvos irklavimo Tarptautinės kategorijos, nacionalinės kategorijos teisėjai ir savanoriai.

Jau projekto pavadinimas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“ atspindi, kad šis projektas skirtas ne tik kelti irklavimo teisėjų kvalifikaciją, bet šis projektas skirtas taip pat ir sportininkams, jų treneriams bei irklavimo varžybose savanoriaujančiam jaunimui. Sekite informaciją, nes 2020 metais  Irklavimo teisėjai atvyks į irkluojančius miestus su seminarų ciklu sportininkams ir jų treneriams.

Tęsiamas projektas į seminarą pakvietė irklavimo varžybų savanorius

2019 rugpjūčio  16-18 d.

Toliau tęsiamas Irklavimo teisėjų asociacijos vykdomas projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“, kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vykstant Lietuvos suaugusių, jaunimo ir jaunių čempionatui buvo organizuotas teorinis-praktinis seminaras irklavimo varžybų savanoriams. Jaunimui tai puiki proga pamatyti irklavimo varžybas iš kitos pusės, padedant vykdyti regatą, asistuojant teisėjams, mokantis darbo įvairiose pozicijose.

Šio seminaro metu didelis dėmesys buvo skiriamas saugumo principams varžybų metu ant vandens ir sausumoje, supažindinama su regatų organizatorių, teisėjų ir savanorių pareigomis. Seminaro dalyviai ne tik išklausė teoriją bei įgavo žinių, tačiau tas žinias  galėjo pritaikyti praktiškai  tam tikrose pozicijose. Jie atliko laikytojų pareigas, asistavo teisėjams kontrolės komisijoje, startininko padėjėjo pozicijoje, fiksavo sportininkų tarpinius finišus, asistavo teisėjams finiše, apdovanojimų ceremonijos metu bei kitose pozicijose.

Dalis šio seminaro dalyvių yra patys sportuojantys irklavimą asmenys, o dalyvavimas šiame projekte supažindina su pačia varžybų vykdymo sistema, padeda labiau įsigilinti, kas yra už ką atsakingas ir kaip vyksta pats renginys. Tokia patirtis naudinga jiems ir kaip sportininkams, praplečia žinias, įgūdžius, padeda atsakingiau elgtis rengiantis ir dalyvaujant varžybose.

2020 metais Irklavimo teisėjų asociacija vėl kvies norinčius išbandyti savanorystę irklavimo sporte ir prisidėti prie svarbiausių irklavimo regatų vykdymo Lietuvoje.

 

 

 

Projektas „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“

2019 m. kovo 23-24 d.  Raseinių rajone vyko Lietuvos irklavimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaras. Tai pirmasis iš seminarų ciklo, numatytų surengti vykdant projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas teikiamas finansuoti per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šio kvalifikacijos kėlimo  seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas esamų reglamentų aptarimui, tobulinimui bei naujų rengimui. Ypatingas dėmesys skirtas  neetiškam, brutaliam elgesiui bei lažyboms varžybų metu. Seminaro dalyviai analizavo varžybų taisyklių pažeidimus, klaidas, gilinosi į varžybų taisykles, aptarė bei redagavo Lietuvos irklavimo varžybų taisykles. Seminaro metu patirtimi dalinosi Tarptautinės kategorijos irklavimo teisėjas, 2016 m. teisėjavęs Rio de Žaneiro Olimpinėse žaidynėse, Edmundas Daukantas bei tarptautinės kategorijos irklavimo teisėja Inga Daukantienė.

Siekiant pritraukti naujų teisėjų bei skatinti esamus teisėjus, buvo pagerbti aktyviausi 2018 metų irklavimo teisėjai. Taip pat buvo aptartas 2019 m. varžybų kalendorius bei teisėjavimo įvairiose regatose ypatumai.