Lapkričio 25 d. vyksiančios LIF neeilinės konferencijos darbotvarkė (patvirtinta 2021 lapkričio 11 d. VK posėdyje):

 

 1. Procedūriniai klausimai:
  • Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos narių tvirtinimas.
  • Pasisakymo laiko, klausimų-atsakymų reglamento tvirtinimas.
  • Mandatinės komisijos pranešimas.
 2. 2021 m. spalio 29 dienos LIF eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos protokolo tvirtinimas.
 3. 2021 m. lapkričio 25 dienos neeilinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.
 4. Monikos Briedytės pristatymas tema „Tarptautinių irklavimo čempionatų aktualijos ir Lietuvos įvaizdis tarptautinėje irklavimo federacijoje“.
 5. 2020 metų audito išvados pristatymas ir tvirtinimas.
 6. 2020 metų biudžeto ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.
 7. LIF reglamentų tvirtinimas (LIF naujų narių priėmimo reglamentas).
 8. LIF etikos kodekso papildymų tvirtinimas.
 9. 2021 metų LIF veiklos programos tvirtinimas ir biudžeto plano tvirtinimas.
 10. 2022 metų LIF biudžeto plano projekto pristatymas.
 11. 2022 metų LIF veiklos programos tvirtinimas.
 12. Regatų komisijos atstovo ataskaita už FISA paraiškų teikimus rengti pasaulio čempionatus.
 13. Meistrų komisijos pirmininko rinkimai.
 14. Atletų komisijos pirmininko rinkimai.
 15. Trenerių komisijos narių rinkimai.
 16. Revizijos komisijos narių rinkimai.
 17. Regatų komisijos primininko rinkimai.

LIF NEEILINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

DOKUMENTAI:

Kvietimas į LIF neeilinę Konferenciją

LIF etikos kodeksas (PROJEKTAS)

2022 m. LIF veiklas planas (PROJEKTAS)

LIF narystės reglamentas (PROJEKTAS)

LIF Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

2020 m. auditoriaus išvada