LIF konferencijos

2023 m. metinė ataskaitinė Konferencija vyks balandžio 6 d. 12 val. SMK (Socialinių mokslų kolegija) amfiteatrinėje auditorijoje adresu Kalvarijų g. 137 E, Vilnius.
DOKUMENTAI

LIF neeilinės konferencijos protokolas

Lietuvos irklavimo federacija informavo, kad vadovaujantis Vykdomojo komiteto sprendimu (VK protokolas Nr. 31) ir LIF reglamento 7.1.4. punktu šaukiama LIF neeilinė konferencija.

Konferenciją planuojama rengti lapkričio 5 dieną 12 val. (Karaimų g. 73, Trakai).

DOKUMENTAI:

Kvietimas

2023 m. renginių kalendorius

Dėl LIF įstatų pakeitimų

LIF eilinės ataskaitinės konferencijos protokolas

Balandžio 22 d. vyksiančios (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) LIF 2022 metų eilinės ataskaitinės konferencijos darbotvarkė (patvirtinta LIF VK posėdyje kovo 7 d.):

1. Procedūriniai klausimai:

1.1 Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimas.

1.2 Pasisakymo laiko, klausimų – atsakymų reglamento patvirtinimas.

1.3 Mandatinės komisijos pranešimas.

2. LIF Vykdomojo komiteto narių ir komisijų ataskaitos.

3. 2021 metų biudžeto, veiklos ataskaitos ir audito akto tvirtinimas.

4. 2022 metų LIF biudžeto tvirtinimas.

5. LIF reglamento tvirtinimas.

6. LIF įstatų pakeitimų projekto pristatymas.

7. Dėl World Rowing 2025 metų pasaulio jaunių irklavimo čempionato organizavimo Lietuvoje.

8. Meistrų komisijos pirmininko rinkimai.

DOKUMENTAI:

LIF ataskaitinės konferencijos darbotvarkė

LIF 2022 m. biudžeto plano projektas

LIF 2021 m. veiklos ir finansinė ataskaita

LIF įstatų pakeitimo projekto pristatymas

LIF reglamentas (PROJEKTAS)

LIF Vykdomojo komiteto narių ataskaitos

LIF 2021-12-31 finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

LIF Apeliacinės komisijos ataskaita

Klaipėdos irklavimo meistrų klubo „Dangės Yriai“ prašymas dėl Arūno Šato kandidatūros LIF Meistrų komisijos pirmininko rinkimuose

Asociacijos irklavimo klubo „Gigas“ raštas dėl Eimanto Laucevičiaus kandidatūros į Lietuvos irklavimo federacijos meistrų komisijos pirmininkus

Lapkričio 25 d. vykusios LIF neeilinės konferencijos darbotvarkė (patvirtinta 2021 lapkričio 11 d. VK posėdyje):

 1. Procedūriniai klausimai:
  • Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos narių tvirtinimas.
  • Pasisakymo laiko, klausimų-atsakymų reglamento tvirtinimas.
  • Mandatinės komisijos pranešimas.
 2. 2021 m. spalio 29 dienos LIF eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos protokolo tvirtinimas.
 3. 2021 m. lapkričio 25 dienos neeilinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.
 4. Monikos Briedytės pristatymas tema „Tarptautinių irklavimo čempionatų aktualijos ir Lietuvos įvaizdis tarptautinėje irklavimo federacijoje“.
 5. 2020 metų audito išvados pristatymas ir tvirtinimas.
 6. 2020 metų biudžeto ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.
 7. LIF reglamentų tvirtinimas (LIF naujų narių priėmimo reglamentas).
 8. LIF etikos kodekso papildymų tvirtinimas.
 9. 2021 metų LIF veiklos programos tvirtinimas ir biudžeto plano tvirtinimas.
 10. 2022 metų LIF biudžeto plano projekto pristatymas.
 11. 2022 metų LIF veiklos programos tvirtinimas.
 12. Regatų komisijos atstovo ataskaita už FISA paraiškų teikimus rengti pasaulio čempionatus.
 13. Meistrų komisijos pirmininko rinkimai.
 14. Atletų komisijos pirmininko rinkimai.
 15. Trenerių komisijos narių rinkimai.
 16. Revizijos komisijos narių rinkimai.
 17. Regatų komisijos primininko rinkimai.
 

DOKUMENTAI:

Kvietimas į LIF neeilinę Konferenciją

LIF etikos kodeksas (PROJEKTAS)

2022 m. LIF veiklas planas (PROJEKTAS)

LIF narystės reglamentas (PROJEKTAS)

LIF Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

2020 m. auditoriaus išvada

2021 spalio 29 d. Trakuose vykusios LIF eilinės konferencijos protokolas

Spalio 29 d. Trakuose įvyko Lietuvos irklavimo federacijos eilinė konferencija.Joje dalyvavo 21 narys, turintis balso teisę. Konferencijos pradžioje buvo pritarta rugsėjo 15 dieną patvirtinta konferencijos darbotvarkė, kurioje buvo numatyti ir LIF prezidento rinkimai.

Į konferenciją susirinkę nariai laukė dviejų kandidatų – Dainiaus Pavilionio ir Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių prizininko Mindaugo Griškonio – prisistatymų.

„Dvidešimt metų esu šiame sporte, per visus šiuos metus įgijau daug patirties bendraujant su portininkais ir treneriais. Turiu tarp jų autoritetą. Tikiu, kad man pavyks jį išsikovoti ir tarp LIF narių. Mano tikslas – vieninga ir darni federacija“, – trumpai prisistatė visiems gerai pažįstamas kandidatas.

Jis informavo, kad generalinio sekretoriaus pozicijoje norėtų matyti Saulių Ritter.

„Puikus, darbštus ir diplomatiškas žmogus, todėl jis yra tinkamas šioms pareigoms“, – sakė M.Griškonis.

D.Pavilionis konferencijoje nedalyvavo.

Slaptu balsavimu vienbalsiai naujuoju LIF prezidentu buvo išrinktas M.Griškonis.

Naujasis prezidentas LIF nariams pasiūlė ir viceprezidentų kandidatūras – Mantą Marcinkevičių bei Vilių Rudaitį.

Pirmuoju viceprezidentu buvo išrinktas M.Marcinkevičius, antruoju viceprezidentu V.Rudaitis.

Teisėjų kolegijos atstovu buvo išrinktas Viktoras Peškauskas. Didelio meistriškumo irklavimo atstovu išrinktas Andrej Jakubovski. Atstovu irklavimo masiškumo plėtrai tapo Kęstutis Butkus. Atstovu irklavimo geografinei plėtrai ir populiarinimui išrinktas Darius Raišutis.

Visi išrinktieji tapo LIF Vykdomojo komiteto nariais.

Konferencijoje susirinkę nariai išreiškė pasitikėjimą S.Ritter – jis taip buvo išrinktas Vykdomojo komiteto nariu ir taip įgijo galimybę užimti generalinio sekretoriaus pareigas.

Konferencijoje buvo išrinkti ir apeliacinės komisijos pirmininku buvo išrinktas Edmundas Daukantas, nariais Rima Karalienė ir Marius Statkus.

DOKUMENTAI:

2021 spalio 29 d. Trakuose vykusios LIF eilinės konferencijos protokolas

LIF prezidento Dainiaus Paviliono kreipimasis į Vykdomojo komiteto narius dėl eilinės (rinkiminės) LIF Konferencijos organizavimo ir LIF Vykdomojo komiteto posėdžio sušaukimo (spalio 6 d.)

Dėl ataskaitinės rinkiminės konferencijos rengimo (S-235)

Viceprezidento Edmundo Daukanto ataskaita

Vykdomojo komiteto nario Mindaugo Griškonio ataskaita (2019-2021)

Kandidato į LIF prezidentus Dainiaus Pavilionio 2021-2024 programa

Išplėstinė kandidato į LIF prezidentus Dainiaus Pavilionio 2021-2024 programa (pateikta 2021.10.04)

Kandidato į LIF prezidentus Mindaugo Griškonio 2021-2024 programa

Irklavimo teisėjų komisijos ataskaita (2020-2021)

LIF viceprezidento Liudviko Mileškos 2019-2021 metų veiklos ataskaita

LIF Vykdomojo komiteto 2019 metų veiklos ataskaita

LIF Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

LIF Vykdomojo komiteto nario, Regatų organizavimo atstovo Romualdo Gėgžno 2019-2020 m. veiklos ataskaita